Kumpulan Soal & Jawaban Bahasa Jawa SD

Kegiyatan ing Omah

Golekana tembung sing padha tegese ing pratelan sisih tengen!

 1. yuswa =   / a. mathuk
 2. sengkut =   / b. obat
 3. nyambut gawe =   / c. tetuwuhan
 4. amba =   / d. umur
 5. asri =   / e. sregep
 6. tetanduran =   / f. makarya
 7. tamba =   / g. jembar
 8. mari =   / h. endah
 9. cocog =   / i. waras
 10. prayoga =   / j. apik/becik

Kunci jawaban: 1.d, 2.e, 3.f, 4.g, 5.h, 6.c, 7.b, 8.i, 9.a, 10.j

Tembung-tembung ing ngisor iki golekana kosok balene kanthi milih kang ana sisih tengen!

 1. nunggak ><   / a. tangi
 2. cedhak ><   / b. bodho
 3. sare ><   / c. banter
 4. bubuk ><   / d. munggah
 5. keciliken ><   / e. kiwa
 6. sregep ><   / f. suwe
 7. pinter ><   / g. wungu
 8. rindhik ><   / h. adoh
 9. tengen ><   / i. kegedhen
 10. sedhela ><   / j. kesed

Kunci jawaban: 1.d, 2.h, 3.g, 4.a, 5.i, 6.j, 7.b, 8.c, 9.e, 10.f

Basa Krama 1

Coba tembung sing kacetak kandel diganti nganggo tembung krama:

 • Aku = kula
 • Arep = ajeng
 • Entuk = angsal
 • Golek = pados
 • Iki = niki
 • Lan = kaliyan
 • Mangerteni = mangertosi
 • Saka = saking

Basa Krama 2

Tulisen anggonmu matur kepiye (nganggo basa krama)

 1. Arep mangkat sekolah, anggonmu matur … ==> Ibu, kula ajeng bidhal sekolah.
 2. Diparingi kadho dene Eyang anggonmu matur … ==> Matur sembah nuwun Eyang, kangge kadhonipun.
 3. Kepingin tuku pit, anggonmu matur … ==> Kula nyuwun ditumbasake pit.
 4. Mametke (mamitke) kanca ora mlebu sekola, anggonmu matur … ==> Bu, rencang kula mboten mlebet sekolah.
 5. Pengen dolan sedhela anggonmu matur … ==> Kula nyuwun pamit ajeng dolan sakedhap.

 

Apa sing mbok ngerteni marang Ngoko Lugu, Ngoko Alus, Krama Lugu, lan Krama Alus?

Ngoko lugu, yaiku bahasa ingkang panggunaane mboten wonten kecampuran bahasa krama.

Ngoko Alus, yaiku bahasa ngoko ingkang panggunaane kecampuran bahasa krama.

Krama Lugu, yaiku  kabeh tetembungane nganggo tembung krama ananging wuwuhane isih migunakake wuwuhan basa ngoko. Krama lugu biyasane digunakake dening bakul ing pasar menawa omong-omongan karo wong kang arep tuku.

Krama Alus, yaiku kabeh tetembungane krama kabeh. Krama alus digunakake kanggo wong nom menawa matur marang wong tuwa, anak buah marang pimpinan, lan wong sing durung kenal.

Apa gunane bahasa krama ing padinan?

Arti pertanyaan diatas adalah, apa kegunaan bahasa krama dalam sehari-hari?. Gunane bahasa krama ing padinan yaiku kangge nunjukake rasa hormat kalih wong ingkang luwih tuwo utawi ingkang sing dikurmati.

A

Ngoko Krama Krama Inggil Bahasa Indonesia
Aba Dhawuh Perintah
Abah-abah Kambil Pelana
Abang Abrit Merah
Abot Awrat Berat
Adang Bêthak Menanak nasi
Adêg Jumênêng Berdiri
Adhêm Asrêp Dingin
Adhêp Ajêng Hadap
Adhi Rayi Adik
Adoh Têbih Jauh
Adol Sade Jual
Adon Abên Sabung
Adu Abên Menyabung
Adus Siram Mandi
Agama Agami Agama
Age Enggal Cepat
Agek Sawêg Baru saja
Aja Sampun Jangan
Ajang Ajang Ambêng Tempat nasi
Aji Aos Nilai, Harga, Martabat
Aju Ajêng Maju
Akeh Kathah Banyak
Akon Akên Dhawuh Suruh
Aksama Aksami Ampun, Maaf
Aku Kula Dalêm Saya
Aku, Ngaku Aken Mengaku
Ala Awon Buruk, Jelek
Alangan Pambêngan Halangan
Alas Wana Hutan
Ali-ali Sêsupe Cincin
Alih Pindhah Pindah
Alis Imba Alis
Amarga Amargi Karena
Amba Wiyar Lebar
Ambu Ambêt Ganda Bau
Ambung Aras Cium
Amek Mêndhêt Ambil
Amêrga Amêrgi Karena
Amit Nuwun sewu Minta maaf
Ampir Pinarak Singgah
Ana Wonten Ada
Anak Anak, Lare Putra Anak
Andêl Pitados Percaya
Angel Awrat Sulit
Anggêr Saugêr Asalkan
Angkat Bidhal Tindhak, Jêngkar Pergi
Anggo Anggê Agêm Pakai
Angon Angen Menggembala
Ani-ani Pugut Ani-ani (Alat penuai padi)
Anom Ênem Muda
Antara Antawis Antara
Anut Tumut Dherek Ikut
Anyar Enggal Baru
Apa Punapa Apa
Apik Sae Baik, Bagus
Apura Apuntên Maaf
Arah Angkah Maksud, Tujuan
Aran Nama Asma Nama
Arang Awis Jrang
Arep Ajêng Kêrsa Mau
Arti Artos Makna
Asor Awon Andhap Rendah
Asu Sêgawon Anjing
Ati Manah Penggalih Hati
Atop Sêgu Tersendawa
Atur  Unjuk Unjuk Beri
Awak Badan Salira Badan, Tubuh
Awan Siyang Siang
Aweh Nyukani Maringi Beri
Ayake Mbok mênawi Barangkali
Ayo Mangga  Mangga Marilah

B

Ngoko Krama Krama Inggil Bahasa Indonesia
Bacut Lajêng Kemudian, Lantas
Bae Kemawon Hanya
Bakal Badhe Akan
Baki Panadhahan Nampan
Bako Sata Tembakau
Baku Bakên Pokok
Bali Wangsul Kondur Kembali
Balung Tosan Tulang
Banda Dipunbêsta Dibelenggu
Bangêt Sangêt Sangat
Bangga Banggi Tidak Menurut
Bangkekan Wangkingan Pinggang
Banjir Bêna Banjir
Banjur Lajêng Lalu, Setelah itu
Bantal Kajang Bantal
Banyu Toya Air
Bapa, Bapak Rama Bapak
Barêng Sarêng Bersama
Barêp Pambajêng Pambayun Sulung
Bata Banon Batu bata
Bathik Sêrat Batik
Bathuk Palarapan Dahi
Batin Batos Batin
Batur Rencang Abdi Hamba, Pembantu
Bebek Kambangan Itik
Beda Bêntên Beda
Ben, Karêben Kajêngipun Kêrsanipun Biarlah
Besuk Benjing Besuk
Bêbêd Nyamping Jarik (untuk pria)
Bêbuwang Bêbucal Bobotan Buang air besar
Bêcik Sae Baik
Bêdhil Sênjata Senjata
Bêdudan Watangan Pipa rokok
Bênêr Lêrês Kasinggihan Benar, Betul
Bêngi Dalu Malam
Bêras Wos Beras
Bisa Sagêd Dapat, Bisa
Biyen Riyin Rumiyin Dulu
Biyung Ibu Ibu
Bobot Wawratipun Beratnya
Bocah Lare Anak
Bojo Semah Garwa Suami/Istri
Bokong Pocong Bokong
Bolah Bênang Benang
Boreh Konyoh Bedak
Brengos Rawis Kumis
Bubar Bibar Selesai
Bubrah Bibrah Rusak
Budi Manah Pênggalih Budi, Pikiran, Akal
Budhal Bidhal Berangkat
Bukak Bikak Buka
Bungah Bingah Rêna Gembira
Buri Wingking Belakang
Buru Bujêng Buru
Buruh Bêrah Buruh, Pekerja
Buta Danawa Raksasa
Butuh Bêtah Butuh
Buwang Bucal Buang
Buyar Rampung Rampung Selesai

 

Sumber: brainly.co.id/tugas/11883324; kramainggil.wordpress.com/2017/02/15/a/; kramainggil.wordpress.com/2017/02/15/b/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *